Ενδοεπιχειρησιακά Προγράμματα AνΑΔ

Κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας

Προσφέρουμε ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες του οργανισμού σας. Η ομάδα εκπαιδευτών μας μπορεί να σας βοηθήσει παρέχοντας διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μικτά προγράμματα κατάρτισης βάσει των απαιτήσεων σας, στο πλαίσιο του προγράμματος επιδότησης της ΑνΑΔ.

Προηγούμενα προγράμματα

Εγκεκριμένα Προγράμματα

anad-logo

Tο πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας