Πιστοποίηση ELA

Η “Πιστοποίηση ELA” είναι το διεθνές σύστημα επαγγελματικής πιστοποίησης, που προσφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Logistics (ELA) με στόχο την αξιολόγηση της επαγγελματικής επάρκειας των υποψηφίων.

Αναγνωρισμένο από οργανισμούς και πολυεθνικές εταιρείες διεθνώς, η Πιστοποίηση ELA, ως σύστημα πιστοποίησης προσόντων, επικυρώνει την ικανότητα των στελεχών να ανταποκρίνονται στον ρόλο του logistics / supply chain manager, καθοδηγώντας και διευθύνοντας όλες τις επιμέρους λειτουργίες και ομάδες της εφοδιαστικής. Τα πρότυπα της ELA για την επάρκεια στα logistics αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες για τις επιδόσεις στο χώρο εργασίας των logisticians και έχουν αναπτυχθεί και συμφωνηθεί από τον κλάδο.

Προσφέρει:

Σε ποιους απευθύνεται:

Προσφέρονται 3 επίπεδα πιστοποίησης ανάλογα με την εμπειρία και τις γνώσεις Περισσότερες πληροφορίες για τον ELA και την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Logistics μπορείτε να βρείτε εδώ.

EJLog
Supervisory / Operational Management

Απευθύνεται σε επικεφαλής σε επιχειρησιακό ρόλο και σε στελέχη πρώτης γραμμής στην εφοδιαστική αλυσίδα/εφοδιαστική αλυσίδα.

ESLog
Senior Management

Απευθύνεται σε μεσαία στελέχη, συμβούλους, επικεφαλής τμημάτων που σχεδιάζουν, συντονίζουν και ελέγχουν διάφορα τμήματα της Eφοδιαστικής Αλυσίδας.

EMLog
Strategic Management

Tο ανώτερο επίπεδο της πιστοποίησης του ELA προσφέρει στα στελέχη που έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (υψηλόβαθμα στελέχη, CEOs, General Managers, Supply Chain Directors) την δυνατότητα πιστοποίησης σε επίπεδο Στρατηγικής διαχείρισης.

Οφέλη για τους Logisticians

Είστε στέλεχος της πρώτης γραμμής ή Προϊστάμενος / Διευθυντής στον τομέα των Logisticians:

Οφέλη για τις εταιρείες

Είστε Εταιρεία/Οργανισμός που ασχολείται με αγορά, παραγωγή, αποθήκευση, διανομή προϊόντων ή/και υπηρεσιών Logistics:

Θεματολογία και τα πρότυπα ELA Για αναλυτική θεματολογία για κάθε level πιστοποίησης μπορείτε να δείτε εδώ. Η εκπαίδευση καλύπτει ευρεία θεματολογία. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Basic Principles

Logistics economics, P&L, 4pl value, Benchmarking and performance management, NPV, budget control, business plan, pricing strategy, outsourcing strategies, performance scorecard, organization structure, etc.

Management Skills

Own and Team development, change management, communications, decision making, chairing meetings, team management, situational leadership, MBO, etc.

Process Management

Trade-offs, value-chain, demand variability, lean and agile supply chain, total SC costs, quality mgnt, Business test scenarios, Process reference models, value stream mapping, problem solving techniques, reverse logistics, KPIs, process improvement opportunities, options modelling, etc.

Project Management

Business case, project objectives, project plan, project tools, change management, governance structure, life-cycle cost, gate process, cost management, quality management, performance vs acceptance, etc.

Demand, Production & Distribution

Inventory replenishment models, stock ageing, products to orders allocation, ABC analysis, forecasting methods, “available to promise” concept, planning techniques, inventory optimization, collaborative forecasting, push/pull planning, safety stocks, vendor management inventory, risk management etc.

Warehousing

Order picking strategies and methods, layout design, packing optimization, hazardous goods, service providers, safety procedures, WMS, etc.

Transportation

Routing and scheduling, transport procurement process, transport cost elements, European transport legislation and policies, TMS, design a distribution network, etc.

Sourcing

procurement process, supply market analysis, purchasing approaches, supplier certification, supplier evaluation and selection criteria, negotiation strategies, supplier performance, KPIs, e-procurement, collaborative supplier relationships, etc.

Customer Service

KPIs, Customer Relation Management-CRM, multi-channel communication, customer service policy, etc.

Υλοποίηση μαθημάτων και εξετάσεων Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα. Η υλοποίηση των μαθημάτων θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των εργαζομένων στην εργασία ως ακολούθως:

Για περισσότερες πληροφορίες για την δομή των μαθημάτων και των εξετάσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μετάδοση μαθημάτων: Μέσω τηλεδιάσκεψης και εργασίες στο σπίτι ή με φυσική παρουσία
Γλώσσα μαθημάτων: Ελληνικά ή Αγγλικά
Επίπεδα πιστοποίησης: ΕJLog: Operational / Junior level
ΕSLog: Managerial / Senior level
ΕMLog: Strategic / Master level
Χρόνος μαθημάτων: Μετά την εργασία (18:00 – 21:00) online ή σε προκαθορισμένες ημερομηνίες για φυσική παρουσία
Συχνότητα μαθημάτων: 3 φορές την εβδομάδα για online ή 2 μαθήματα τον μήνα για φυσική παρουσία
Διάρκεια μαθημάτων: Περίοδος 2-3 μηνών για κάθε κύκλο εξέτασης
Εξετάσεις: Δυνατότητα επιλογής από 2 ξεχωριστές εξετ. περιόδους ετησίως Ιανουάριο και Ιούλιο
Εισηγητές: Ανώτερα στελέχη, με πολυετή εμπειρία σε θέσεις πρώτης γραμμής και όλες τις βαθμίδες διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Επιχειρησιακών Λειτουργιών σε εταιρείες εμπορικές, προμηθευτικές, παραγωγικές, λιανεμπορίου, παροχής υπηρεσιών σε τρίτους (3PL) και εκπαίδευσης