Συχνές Ερωτήσεις

Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να ολοκληρώσουν σταδιακά την πιστοποίηση εντός 3 ετών. Έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν 1 μέχρι 5 μαθήματα σε κάθε σειρά μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να παρακαθίσουν τις εξετάσεις συνολικά 6 διαδοχικές φορές. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται 2 φορές το χρόνο. Το κόστος επαναληπτικής συμμετοχής είναι €50 για το πρώτο module και €30 για τα υπόλοιπα, εφόσον η επαναληπτική συμμετοχή αφορά περισσότερα από 1 modules.

H πιστοποίηση ELA έχει ως στόχο την αξιολόγηση της επαγγελματικής επάρκειας των υποψηφίων και την επικύρωση αυτής. Άτομα χωρίς σχετική επαγγελματική δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.

Στα μέλη του ΚΥ.Φ.Ε.ΑΣ προσφέρεται έκπτωση 12.5% για την συμμετοχή στις εξετάσεις στο επίπεδο EJLog και 10% για το επίπεδο ESLog.

HOW CAN WE
HELP YOU?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.