Τεχνικές Διαπραγματεύσεων και Στρατηγικές για Αποτελεσματικές Συμφωνίες

 • July 19, 2023
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia
past event
1

Διαχείριση Αποθηκών του Μέλλοντος

 • November 22, 2023
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia
past event
2

Αποδοτικές και αποτελεσματικές πωλήσεις σε ένα νέο, ανταγωνιστικό και ευμετάβλητο περιβάλλον

 • October 25, 2023
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia
past event
1

Αναβαθμίζοντας την Εξυπηρέτηση πελάτη σε Εμπειρία Πελάτη

 • December 20, 2023
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia

Η Διαδρομή προς τον Καταναλωτή

 • December 6, 2023
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia

Αναβαθμίζοντας την Εξυπηρέτηση πελάτη σε Εμπειρία Πελάτη

 • May 17, 2023
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia
past event
1

Αποδοτικές και αποτελεσματικές πωλήσεις σε ένα νέο, ανταγωνιστικό και ευμετάβλητο περιβάλλον

 • June 14, 2023
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia
past event
1

Πειστική Πώληση Και Διαπραγματεύσεις

 • March 15, 2023
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia
past event
1

Διαχείριση Αποθηκών του Μέλλοντος

 • April 5, 2023
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia
past event
1

Η Διαδρομή προς τον Καταναλωτή

 • February 15, 2023
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia
past event
1

register

* All fields are required
×
You already has been joined the event.
 • 1
 • 2