Διοίκηση Διαδικασιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Process Management)

 • May 23, 2024
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Core Management Skills)

 • April 29, 2024
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia
past event
2

Διαχείριση Αποθηκών (Warehouse Management)

 • May 15, 2024
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia
past event
2

Διοίκηση Μεταφορών (Transportation Management)

 • April 17, 2024
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia
past event
1

Διοίκηση Έργου (Project Management)

 • June 12, 2024
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia

Οικονομικά για Διευθυντές (Business Principles)

 • June 5, 2024
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia

Αποδοτικές και αποτελεσματικές πωλήσεις σε ένα νέο, ανταγωνιστικό και ευμετάβλητο περιβάλλον

 • April 23, 2024
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia
past event
1

Αποδοτικές και αποτελεσματικές πωλήσεις σε ένα νέο, ανταγωνιστικό και ευμετάβλητο περιβάλλον

 • March 20, 2024
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia
past event
1

Route-to-Market

 • March 13, 2024
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia
past event
1

Warehouse of the Future

 • March 6, 2024
 • 9:00 am to 5:00 pm
 • Cleopatra Hotel, Nicosia
past event
2

register

* All fields are required
×
You already has been joined the event.